Skip to main content
Til toppen

Drone

 

Maskinstyring AS tilbyr flybåren datainnsamling ved hjelp av droner. Vi har i dag tre droner for ulike formål og krav til kvalitet for datasettet.

Ved bruk av drone får du som kunde en meget god oversikt over et ønsket område. Kamera- og sensorteknologi kartlegger terreng og gjenstander ned på centimeterpresisjon. I områder med utfordrede fremkommelighet er bruk av drone en uovertruffen metode for presis kartlegging.

I vår 3D-gruppe arbeider våre ingeniører hele tiden med forbedring av metoder og algoritmer for å levere høyeste kvalitet etter kundens behov.

Vi innehar nødvendige godkjenninger fra Luftfartstilsynet, og skaffer nødvendig flytillatelse for de aller fleste områder.

Under kan du lese mer om teknologien og anvendelser.

LiDAR

LiDAR-teknologi består av en skanner som sender ut mange laserstråler pr. sekund. Strålene reflekteres tilbake til skanneren, slik at tiden fra laserstrålen er sendt, til det reflekteres tilbake fra et objekt, måles, og dermed kalkuleres avstanden til objektet.

Fordelen med bruk av LiDAR-sensorer er at strålene også penetrerer vegetasjon på bakken, og dermed kan man med god nøyaktighet kartlegge terrenget i f.eks. tett skog eller høy vegetasjon.

Bruk av LiDAR-teknologi egner seg godt til blant annet:
 • Terrenggrunnlag for prosjektering
 • Kartlegging av terreng og objekter med høyere krav til presisjon
 • Som bygget – dokumentasjon
 • Kartlegging av områder med høy vegetasjon.
 • Presis kartlegging av alle typer luftstrekk.

Fotogrammetri

Fotogrammetri er en metode der man tar mange overlappende bilder av et objekt, og deretter setter disse sammen til en 3D-modell av objektet. Våre kamera er av en slik kvalitet at modellene får høy oppløsning og punkttetthet.

Droneflyging med fotogrammetri er godt egnet til kartlegging underveis i byggeperioden for å dokumentere masseflytting, fremdrift og utførte kontraktsarbeider. Kort oppsummert en nøyaktig metode for å beskrive nåværende områdesituasjon.

Droneflyging med fotogrammetri er godt egnet til:
 • Gode situasjonsmodeller underveis i bygg- og anleggsprosjekter
 • Ortofoto for oversiktsbilder av alle typer områder.
 • Presis kartlegging av områder uten skog eller høy vegetasjon
 • Presis kartlegging av områder med lav fremkommelighet på bakken.

Glenn Thomas Waaler
Glenn Thomas Waaler
INGENIØR / 3D-ANSVARLIG

 

Vi leverer:

 • Terrengmodeller med høy nøyaktighet
 • Kotekart
 • Ortofoto og flyfoto
 • Visualiserende 3D-modeller
 • Klassifiserte punktskyer

Vi tilpasser og leverer på alle ønskelige formater. Ta kontakt ved spørsmål om dette er noe for deg!

Min side