Skip to main content
Til toppen

Ingeniørtjenester

 

Siden vår oppstart i 2011 har ingeniørtjenester vært av de aktuelle type tjenester vi leverer.

Økningen i bruk av maskinstyringssystemer har medført at små og mellomstore entreprenører har behov for bistand til formidling av stikningsdata og 3D-modeller til sitt utstyr. Samtidig har dokumentasjonskravene fra offentlige og private byggherrer økt tilsvarende, slik at behovene for mengdekontroll og dokumentasjon stadig er i økning.

Vi er i dag 12 ingeniører som bistår store og små kunder med ulike tjenester innenfor geomatikk. Til daglig sitter vi i arbeidsfellesskap der vi utnytter hverandres kompetanse og erfaringer for å levere høy kvalitet til våre kunder.

Vår kompetanse innenfor stikning, maskinstyring, mengdeberegning, kontraktsbeskrivelser og dataflyt, bidrar til at du som kunde får den rette bistanden til ditt prosjekt.

Ta kontakt for en hyggelig samtale!

Morten Andreas Hoel
Morten Andreas Hoel
AVDELINGSLEDER

Maskinstyring AS har sentral godkjenning innen følgende områder:
Som prosjekterende for veg, utearealer og landskapsutforming, oppmålingsteknisk prosjektering, vannforsynings- og avløpsanlegg og som utførende for innmåling og utstikking av tiltak.

Maskinstyring

Effektivisering av arbeidsprosesser har alltid vært viktig i bygg- og anleggsbransjen. Maskinstyringssystemene har påvirket denne effektiviseringen ved å gi maskinføreren bedre oversikt og veiledning for utførelse av det prosjekterte grunnlaget.

Vi forstår viktigheten av å ha riktige modeller tilgjengelig til rett tid. Våre ingeniører har bred erfaring med å utarbeide gode og oversiktlige modeller, raskt og effektivt, for å sikre god flyt ute på anleggsplassen. 

Vi utarbeider alle typer filer og modeller til alle maskinstyringssystemer!

Stikningsdata

Riktige stikningsdata effektiviserer landmåleren i felt!

Våre ingeniører leverer de stikningsdataene som våre landmålere bruker i prosjektene. Dette gjør at våre stikningsoppdrag utføres effektivt og presist, uten unødvendig tidsbruk. 

Med tiden har det blitt vanligere at våre kunder kjøper og bruker sitt eget stikningsutstyr. Vi leverer derfor også stikningsdata direkte til kundene på deres prosjekter. Dette bidrar til at kunden selv kan utføre sitt stikningsarbeid og kontrollere kvalitet og fremdrift på sine prosjekt. 

Vi tilstreber å møte kundens behov og ønsker.

Mengdeberegning

Mengdeberegning er avgjørende for å sikre riktig oppgjør i prosjektene, men også for å kunne danne seg et bilde av hvordan jobben skal prises, utføres og hvordan massene skal disponeres.

Våre ingeniører har bred erfaring i mengdeberegning på små og store prosjekt. Vi tilstreber tett oppfølging av fremdriften i prosjektene for å avdekke alle kontraktsmessige forhold, men også for at kunden alltid skal ha oversikt og kontroll med det som leveres.

 

Vi hjelper deg med:

 • Estimere mengder i forprosjekt
 • Massedisponering
 • Byggegroper
 • Veger
 • VA- og kabelgrøfter
 • Utomhus
 • Konstruksjon og betong
 • Næring- og boligtomter
 • Kontraktoppfølging

Dokumentasjon

Dokumentasjonskravene fra byggherrer, kommuner og andre offentlige etater blir stadig strengere.
Disse kravene settes blant annet for å digitalisere samfunnet og bidrar til at forvaltning, drift og vedlikehold effektiviseres.

Vi leverer all form for stedfestet dokumentasjon til bygg- og anleggsprosjekter!

 • FKB/NVDB
 • SOSI
 • Kumkort
 • Geometriske kontroller
 • Som bygget – data og tegninger
Min side