Skip to main content
Til toppen

Avdelingen ble etablert i 2020, og består i dag av 5 ansatte som utfører prosjekteringstjenester innenfor VA, overvannshåndtering, veg, utomhus og oppmålingsteknisk.

Vi prosjekterer alt fra store kommunale saneringsjobber, næring-/industritomter, boligfelt, hyttefelt, skoler, blokkbebyggelse, til eneboliger og hytter.

Vi jobber tett mot oppdragsgivere for å sikre god og effektiv prosjektering, og som skaper en felles forståelse av valgte løsninger.

Vi har siden oppstarten av Maskinstyring AS i 2011 jobbet aktivt med masseberegning, kontraktsoppfølging og produksjon av stikningsdata, noe som er viktige elementer inn i prosjekteringsarbeidet i forhold til valg av løsninger, dataflyt og effektivisering i felt.

Maskinstyring AS har egen landmålingsavdeling (GPS, totalstasjon, bakkeskanning, droneskanning) som benyttes direkte inn i prosjekteringen for å sikre et nøyaktig arbeidsgrunnlag før oppstart, samt dokumentasjon ved endt prosjekt.

Ønsker du et tilbud på prosjektering av DITT prosjekt, ta kontakt!

Joakim Brendjord Troller
Joakim Brendjord Troller
PROSJEKTERINGSLEDER

Prosjektering

Maskinstyring AS har sentral godkjenning innen følgende områder:

•          Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3

•          Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3

•          Prosjektering av Veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 3

Prosjektert veg- og VAO-anlegg for et nytt boligfelt på Kløfta. Punktsky fra dronedata i bakgrunnen som er benyttet som arbeidsgrunnlag for prosjektering.

Min side